Menu

Activiteiten

 


VVJ Studiemiddag: donderdag 21 januari 2021

dd. 13-01-2021: deze studiemiddag gaat NIET door/wordt uitgesteld!

Op 12 januari is aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd tot in ieder geval 10 februari. Leden die zich voor deze bijeenkomst hebben aangemeld (of zich voor de reservelijst hebben aangemeld) hebben persoonlijk bericht ontvangen dat de bijeenkomst geannuleerd is en wordt uitgesteld.

Onderwerp: Het coronavirus en de vastgoedpraktijk: een (tussentijdse) balans hoe het coronavirus haar sporen achterliet/-laat.

Locatie:
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

De studiemiddag wordt verzorgd door Arno Moret, Michelle van den Brink en Katrien van Gisbergen, allen werkzaam bij CMS.

Inmiddels zijn we ongeveer een jaar verder dat de wereld werd opgeschrikt door het Corona-virus. Eerst nog in China en vervolgens denderde het virus in rap tempo over de wereld heen. Het land stond opeens in maart stil. De economie is op bepaalde sectoren zwaar getroffen maar binnen andere sectoren leek het juist wel beter te gaan en drukker te worden.

Hoe is het de juridische praktijk eigenlijk vergaan en kunnen we al de balans opmaken? De vraag hoe Covid van invloed is geweest en is op het bouw-, aanbesteding- en huurrecht zal daarvoor onder de loep worden genomen.

Arno Moret (advocaat bouwrecht bij CMS) samen met zijn collega’s Michelle van den Brink (advocaat aanbestedingsrecht bij CMS) en Katrien van Gisbergen (advocaat huurrecht bij CMS) zullen deze vraag en andere actualiteiten binnen deze rechtsgebieden beantwoorden en behandelen.

Het programma luidt als volgt:

13.45 - 14.00 uur Ontvangst met koffie/thee (geen lunch)
14.00 - 14.00 uur Opening
14.00 - 15.30 uur Deel 1 presentatie 
15.30 - 16.00 uur Pauze
16.00 - 17.30 uur Deel 2 presentatie 
Vanaf 17.30 uur Einde studiemiddag

Aanmelding/kosten
Vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter afstand) is er beperkt plek in de zaal. De bijeenkomst is vol. U kunt zich aanmelden voor de reervelijst door een e-mail te sturen naar: info@vvj.nl. De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 7 januari 2021. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.
 

DATA VVJ BIJEENKOMSTEN 2021:

- donderdag 15 april: Studiemiddag 
- donderdag 17 juni: ALV en Studiemiddag
- donderdag 16 of 23 september: Studiemiddag
- donderdag 11 of 18 november: Actualiteitendag Vastgoedrecht

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Dinsdag 1 t/m donderdag 3 juni: PROVADA, RAI Amsterdam